Phân phối chương trình 2012 - 2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: Phòng GD&ĐT
Người gửi: Hoàng Văn Quảng
Ngày gửi: 11h:04' 21-09-2012
Dung lượng: 405.2 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Phân phối chương trình hóa học . Áp dụng từ năm học 2012 - 2013
(Theo Công văn số 5842 / BGDĐT ngày 01/09/ 2011của Bộ Giáo dục và đào tạo)

MÔN: HÓA HỌC LỚP 8

Cả năm : 37 tuần ( 70 tiết )
kì 1 : 19 tuần ( 36 tiết )
kì 2 : 18 tuần ( 34 tiết )

HỌC KÌ I
Nội dung điều chỉnh

Chương I : Chất. Nguyên tử, phân tử.
Tiết 1
Mở đầu môn Hóa học


Tiết 2
Chất
- Dạy mục I,II

Tiết 3
Chất (Tiếp theo)
- Dạy mục III

Tiết 4
Bài thực hành 1
- TN 1: Theo dõi sự nóng chảy của các chất parafin và lưu huỳnh
+ Không bắt buộc HS tiến hành TN này, dành thời gian hướng dẫn HS một số kỹ năng và thao tác cơ bản trong TN thực hành

Tiết 5
Nguyên tử
- Mục 3: Lớp electron không dạy
- Mục 4 (phần ghi nhớ) không dạy
- Bài tập 4, 5 không yêu cầu HS làm

Tiết 6
Nguyên tố hoá học
- Dạy mục I và hướng dẫn HS tự đọc thêm mục III ( Mục này không dạy )

Tiết 7
Nguyên tố hoá học (Tiếp theo)
- Dạy mục II

Tiết 8
Đơn chất, hợp chất- phân tử
- Dạy mục I,II

Tiết 9
Đơn chất, hợp chất- phân tử (Tiếp theo)
- Dạy mục III
- Mục IV. Trạng thái của chất- không dạy,vì đã dạy ở môn vật lý THCS
- Mục 5 (phần ghi nhớ) không dạy
- Hình 1.14 . Không dạy
- Bài tập 8 . Không yêu cầu HS làm

Tiết 10
Bài thực hành 2


Tiết 11
Bài luyện tập 1


Tiết 12
Công thức hoá học


Tiết 13,14
Hoá trị


Tiết 15
Bài luyện tập 2


Tiết 16
Kiểm tra 1 tiết


Chương II: Phản ứng hoá học


Tiết 17
Sự biến đổi chất
- TN 1 (phần b trang 46) . Giáo viên hướng dẫn HS chọn bột Fe nguyên chất, trộn kĩ và đều với bột S( theo tỷ lệ khối lượng S : Fe > 32: 56 ) trước khi đun nóng mạnh và sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm.

Tiết 18
Phản ứng hoá học
- Dạy mục I,II.

Tiết 18
Phản ứng hoá học (Tiếp theo )
- Dạy mục III, IV.

Tiết 20
Bài thực hành 3 (Lấy điểm hệ số 1)


Tiết 21
Định luật bảo toàn khối lượng


Tiết 22
Phương trình hoá học
- Dạy mục I

Tiết 23
Phương trình hoá học ( Tiếp theo )
- Dạy mục II + Luyện tập

Tiết 24
Bài luyện tập 3


Tiết 25
Kiểm tra 1 tiết


Chương 3: Mol và tính toán hoá học


Tiết 26
Mol


Tiết 27
Sự chuyển đổi giữa khối lượng. thể tích và mol.
- Dạy mục I + Luyện tập

Tiết 28
Sự chuyển đổi giữa khối lượng. thể tích và mol (Tiếp theo)
- Dạy mục II + Luyện tập

Tiết 29
Tỉ khối của chất khí


Tiết 30
Tính theo công thức hoá học
- Dạy mục 1 + Luyện tập

Tiết 31
Tính theo công thức hoá học (Tiếp theo)
- Dạy mục 2 + Luyện tập

Tiết 32
Tính theo phương trình hoá học
- Dạy mục 1 + Luyện tập

Tiết 33
Tính theo phương trình hoá học (Tiếp theo)
- Dạy mục 2 + Luyện tập
- Bài tập 4,5 ( trang 75,76). Không yêu cầu HS làm

Tiết 34
Bài luyện tập 4


Tiết 35
Ôn tập học kì I


Tiết 36
Kiểm tra học kì IHỌC KÌ II
Chương 4: Oxi không khí


Tiết 37
Tính chất của oxi
- Dạy mục I và II .1

Tiết 38
Tính chất của oxi (Tiếp theo)
- Dạy mục II . 2, II. 3

Tiết 39
Sự oxi hoá . Phản ứng hoá hợp, ứng dụng của oxi


Tiết 40
Oxit


Tiết 41
Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ
Mục II. sản xuất khí oxi trong công nghiệp và bài tập 2 trang 94. Không dạy, hướng dẫn HS tự đọc thêm

Tiết 42
Không khí . Sự cháy
- Dạy mục