Tài nguyên

Mời bạn dùng trà

Chùa một cột

Tuyết rơi trên hoa hồng

Hỗ trợ trực tuyến

 • (nguyenquyducthcschiengchung)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • lượt truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • ẢNH NGẪU NHIÊN

  BÁO MỚI ĐÂY

  Chào mừng quý thầy cô và các bạn ghé thăm Website Trường THCS Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

  QĐ Ban hành Quy chế chuyên môn

  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quý Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:01' 09-09-2012
  Dung lượng: 33.1 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT MAI SƠN
  TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG
  Số:……/QĐ-THCSCC-CM
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


  Chiềng Chung, ngày 27 tháng 08 năm 2012
  
  

  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc ban hành Quy chế chuyên môn


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CHIỀNG CHUNG

  - Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT, phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ);
  - Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  - Căn cứ Quy chế đánh giá công chức hàng năm Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ;
  - Căn cứ theo công văn Số: 961/ SGD&ĐT – GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của sở GD & ĐT Sơn La V/v Quy định hồ sơ nhà trường, giáo viên. Công văn số: 656, 657, và 764 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn bổ sung hồ sơ sổ sách, sử dụng học bạ, sổ điểm THCS, THPT;
  - Xét đề nghị của Ban giám hiệu trường THCS Chiềng Chung;

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chuyên môn trường THCS Chiềng Chung gồm 3 chương, 13 điều.
  Điều 2. Quy chế có hiệu lực áp dụng từ năm học 2012 – 2013.
  Điều 3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THCS Chiềng Chung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  
  HIỆU TRƯỞNG
  
  - Phòng GD&ĐT Mai Sơn;
  Báo cáo
  
  
  - UBND xã Chiềng Chung;
  
  
  
  - CB,GV,NV nhà trường;
  
  
  
  - Lưu;
  
  Nguyễn Quý Đức
  
   QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
  (Ban hành kèm theo quyết định số:…. QĐ/THCSCC-CM ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường THCS Chiềng Chung

  CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi, đối tượng thực hiện
  Quy chế này quy định nội dung thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ giáo viên, các tổ, bộ phận được giao nhiệm vụ chuyên môn trong nhà trường; Quy định cơ cấu tổ chức tổ chuyên môn trong nhà trường.
  Điều 2. Mục đích yêu cầu
  Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng nhà trường, Phó hiệu trưởng được giao giúp Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, giáo viên trong mỗi đợt, kì và năm học. Là Căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT.
  Mọi cán bộ, giáo viên có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế này.
  Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn
  - Căn cứ Điều lệ trường THCS, THPT, phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  - Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ nội vụ;
  - Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo;
  - Căn cứ Quy chế đánh giá công chức hàng năm Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/1998/TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.
  - Căn cứ theo công văn Số: 961/ SGD&ĐT – GDTrH ngày 30 tháng 10 năm 2008 của sở GD & ĐT Sơn La V/v Quy định hồ sơ nhà trường, giáo viên. Công văn số: 656, 657, và 764 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn bổ sung hồ sơ sổ sách, sử dụng học bạ, sổ điểm THCS, THPT.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print

  LIÊN KẾT ĐIỆN TỬ


  Get code

  TRUYỆN CƯỜI

  DANH NGÔN

  GIẢI TRÍ VỚI CỜ VUA